23.11.2017, kello 13.08

/media/kuvat/4_17/svlataus2.jpg

Sähköautot lataukseen kotipihalla

Sähköllä ladattavat autot tulevat lisääntymään lähivuosina merkittävästi. Tutkimusten mukaan yli 90 prosenttia latauksista tapahtuu kotona ja työpaikalla. Siksi latauspisteiden järjestäminen on tärkeää sekä taloyhtiöissä että työpaikoilla. Nyt on valmistelujen ja päätösten aika taloyhtiöissä.
Sähköautojen yleistymiseen uskotaan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kantar TNS:n tekemän tutkimuksen mukaan lähes joka viides uskoo omistavansa sähköauton kymmen vuoden kuluttua. Neljä prosenttia kyselyyn vastanneista uskoo omistavansa sähköauton jo neljän vuoden kuluttua.

Kaksi kolmasosaa lataisi sähköautoa mieluimmin kotipihalla. Taloyhtiöiden kannattaa herätä muutokseen ja varmistaa latauspisteiden järjestäminen parkkipaikoille, latausta tarvitseville asukkaille.

Jo nyt asuntonäytöillä liikkuu ihmisiä, joille latauspaikkojen saatavuus vaikuttaa ostopäätökseen. Latausmahdollisuuksien järjestäminen tulee olemaan ostopäätöksiin ja asuntojen haluttavuuteen vaikuttava tekijä yllättävän nopeasti. Nykyaikainen taloyhtiö kiinnostaa autoilevia ihmisiä.

Taloyhtiöt päätösten edessä

Taloyhtiöt ovat toistaiseksi varautuneet huonosti sähkö- ja hybridiautojen tuloon. Yhtiöissä on aika selvittää latausmahdollisuudet ja se, miten lataamiseen ja latauspisteiden rakentamiseen suhtaudutaan ensimmäisen sähköauton ilmestyessä parkkipaikalle. Tärkeitä selvitettäviä asioita on muutama, kuten sähköjärjestelmän kestävyys ja kustannusten jakotavat.

Rakennettavissa kiinteistöissä latauspisteiden toteuttaminen on helppoa. Jos on hankkimassa uutta asuntoa, kannattaa tarkastaa, että rakennusliike on vähintään huomioinut sähköautojen latauspisteiden tulon yhtiön parkkipaikoille tai parkkihalliin.

Sähköautojen lataustarve on jo olemassa ja se lisääntyy jatkossa nopeaan tahtiin. Lataus kannattaa hoitaa siellä, missä auto seisoo pitkään. Taloyhtiöt ovat tärkeässä asemassa sähköautoilun yleistymisessä.

Taloyhtiöissä on hyvä valmistella ja miettiä asia valmiiksi, ennen kuin kysymys tulee eteen osakkaan hankittua ladattavan hybridin tai täyssähköauton.

Turvallisuus ja kustannukset

Tärkeimmät asiat ovat turvallisuus, käytännöllisyys ja kustannukset. Taloyhtiöissä on oleellista se, kuka maksaa latauksen kustannukset. Käytännössä lataukseen on kolme toimintamallia.

Sähköautoa voi ladata tilapäisesti perinteisestä pistorasiasta ilman että taloyhtiö investoi lataukseen. Lataamisen pitää aina pyytää lupa.

Pistorasia ja sähköjärjestelmä tulee kuitenkin tarkastaa ennen luvan antamista, koska taloyhtiö vastaa latauksen sähköturvallisuudesta. Pistorasiasta tarkastetaan sen kunto, liitosten kireys sekä miten sähköverkko riittää lataamiseen. Pitkäaikainen latausvirta pitää kuitenkin rajoittaa riittävän pieneksi sähköjärjestelmän kunnon mukaan.

Sähköauton jatkuvaan lataamiseen kannattaa asentaa vähintään perusmallinen, lataukseen tarkoitettu pistoke. Tällaisella pistokkeella lataaminen on normaalia kotipistorasiaa turvallisempaa, mutta se ei sisällä vielä mitään älykkäitä toimintoja.

Taloyhtiöön ja muualle kotipihalle voi asennuttaa myös keskinopean latauksen mahdollistava latauspistoke, joka on suunniteltu erityisesti sähköautojen lataamiseen. Keskinopea lataus voidaan toteuttaa myös kolmivaihepistorasialla.

Taloyhtiössä valmistellaan ja päätetään

Taloyhtiössä latausmahdollisuuksien järjestäminen alkaa sillä, että hallitus ja isännöitsijä selvittävät, joko oma-aloitteisesti tai osakkaan pyynnöstä, mahdollisuudet ja vaihtoehdot sähköautojen lataamiseen yhtiön parkkipaikoilla. Selvittäminen kannattaa antaa ulkopuoliselle asiantuntijalle esimerkiksi latauspalveluja tarjoavalle yritykselle. Viimeistään tämä kannattaa tehdä silloin, kun sähkömiestä muutenkin tarvitaan taloyhtiössä.

Kun mahdollisuudet ja vaihtoehdot on selvitetty, taloyhtiön hallitus voi tuoda asian yhtiökokouksen päätettäväksi.

Jos hallitus ei jostain syystä halua lähteä selvittämään latausmahdollisuuksia, voi osakas tehdä itse esityksen asian käsittelemisestä yhtiökokouksessa. Yksittäinen osakas saa haluamansa asian asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen esityslistalle esittämällä vaatimuksensa kirjallisesti hyvissä ajoin ennen kokousta.

Jos seuraavaan yhtiökokoukseen on pitkä aika, voivat osakkaat koota ryhmän, joka omistaa 1/10 yhtiön osakkeista ja vaatia kirjallisesti asian käsittelemistä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Erilaisia pysäköintipaikkoja

Taloyhtiön pysäköintipaikkoja on käytännössä kahdenlaisia. Osassa taloja paikat ovat yhtiön hallinnassa ja toisissa osakashallinnassa.

Yhtiön hallinnassa olevista autopaikoista peritään paikkakohtaista maksua, vuokraa. Paikan vuokra määritetään sopimusta tehtäessä, vaikka se onkin usein etukäteen määritetty.

On kuitenkin täysin mahdollista, että paikat ovat eri hintaisia. Esimerkiksi latauksen mahdollistava paikka voi olla kalliimpi kuin muu paikka. Hinnoittelu on sopimuskysymys ja se voidaan ratkaista autopaikkojen vuokrasopimuksia tehtäessä.

Osakashallinnassa olevista paikoista maksetaan vastiketta, joka perustuu yhtiöjärjestykseen. Latausmahdollisuudella varustettujen paikkojen erillinen hinnoittelu voi vaatia yhtiöjärjestyksen muuttamista.

Osakashallinnassa olevien latauspisteiden erillisveloituksesta on mahdollista laatia myös erillinen sopimus, joka sitoo vain sopijaosapuolia.

Osakkaiden tasavertaisen kohtelun nimissä on varmasti tärkeää, että autojansa lataavat maksavat oman sähkönsä. Tämä ei ole ongelma. Asiaan löytyy monia ratkaisuja.

Latauspisteiden rakentaminen kannattaa miettiä monipuolisesti. Tarjolla on muitakin vaihtoehtoja kuin taloyhtiön omien pisteiden rakentaminen. Hyvä vaihtoehto voi olla esimerkiksi usean talon yhteisratkaisu tai latauspaikkojen ulkoistaminen palvelutarjoajalle. Jos latauspaikkojen hallinnointi ulkoistetaan, veloitus tapahtuu suoraan käyttäjiltä eikä taloyhtiön tarvitse huolehtia latauspisteiden rakentamisesta ja ylläpidosta.

Taloyhtiöissä ei kannata estää sähköautojen latausta kapasiteetin ja kustannustenjaon selvittelyn jälkeen, vaan myöntää lupa reilusti. Latausystävällinen taloyhtiö on parhaimmillaan myyntivaltti asuntoja myytäessä ja niiden arvoa määritettäessä.

Mielipide

Sähköautoille tarvittavaa latausvirtaa ei kannata turhaan ylimitoittaa; 1x16 A latausvirta (3,7 kW teho) riittää valtaosalle sähköautoilijoista. Sen toteuttaminen on myös usein merkittävästi edullisempaa ja helpompaa, kuin suurempitehoisten latauspisteiden. Tämä pätee varsinkin kiinteistön olemassa olevaan sähköverkkoon tarvittaviin muutoksiin. Jos joku haluaa itselleen tätä perusratkaisua suuremman lataustehon, niin siitä hänen tulee myös lähtökohtaisesti maksaa muita enemmän.

– Karkea nyrkkisääntö on, että 1x16 A latauspisteestä lataa yön aikana 10 tunnissa noin 200 kilometrin ajot, eli useimmille päivittäiseen tarpeeseen oikeinkin riittävästi. Kysyttäessä asiasta useimmat kokeneet sähköautoilijat totesivat 1x16 A latausvirran riittävän heille mainiosti, ja myös itse täyssähköautolla ajavana allekirjoitan tuon, sanoo Energiateollisuuden verkostoasiantuntija Tuukka Heikkilä.

– Sitä paitsi, osa täyssähköautoista ja useimmat ladattavat hybridit lataavat korkeintaan 1x16 A virralla, joten senkin puolesta tämän kannattaisi olla niin sanottu perusratkaisu. Tätä suuremmista latausvirroista ei sähköllä ajava siis välttämättä hyödy millään tavalla.

– Jos latauspisteiden yhteensä tarvitsema virta jossain vaiheessa saavuttaa kiinteistön sähköverkon rajat, niin myös kuormantasauksen tuomat mahdollisuudet kannattaa selvittää ennen päätöstä sähköverkon vahvistamisesta, vinkkaa Heikkilä.

  


Sähköautojen lataustavat

Sähköauton lataus luokitellaan yleensä latausnopeuden mukaan. Kotona, taloyhtiön pihalla riittää yleensä hidas lataus, koska auto seisoo käyttämättä yleensä useita tunteja vuorokaudessa.

Keskinopea lataus on bonusta ja sellainen on vielä helppoa toteuttaa kotipihalle. Pikalataus on pidemmille matkoille tarkoitettu latausmuoto, jossa auton akut saadaan lähes täyteen lyhyen pysähdyksen aikana.

Kotilataus

Kaikkia nyt markkinoilla olevia ladattavia autoja voi ladata tavallisesta kotitalouspistorasiasta tilapäisesti, kun pistorasian soveltuvuus, johdotus, sulake, vikavirtasuoja ja liitosten kireys on tarkastettu.

Tavallisista kotitalouspistorasioista ei voi yleensä ladata jatkuvasti täydellä 16 A virralla (3,7 kW), koska ne voivat kuumentua. Siksi latausvirtaa pitää rajoittaa. Suositeltava maksimivirta on 8 A.

Tarjolla on myös erikoispistorasioita, jotka on suunniteltu latauskäyttöön ja kestävät jatkuvan 16 A virran.

Keskinopea lataus

Keskinopea lataus voidaan toteuttaa joko 3-vaihepistorasialla tai erityisesti sähköautojen lataukseen suunnitelluilla Type 1 tai Type 2 -liittimillä. Siinä sähköä saadaan ladattua auton akustoon 11–22 kW teholla.

Keskinopeaa latausta on tarjolla myös yleisissä latauspisteissä. Lataus on käyttäjälle turvallinen, koska järjestelmä varmistaa, että auto on turvallisesti ja kunnolla liitetty sähköverkkoon. Järjestelmä on suojattu sähköiskuilta ja ylikuormitukselta.

Pikalataus

Pikalatauksessa auton akkuja ladataan tasavirralla käyttämällä ulkopuolista latauslaitetta. Pikalatauksen teho on yleensä yli 40 kW, Teslan omissa latauspisteissä jopa 120 kW.

Tätä lataustyyppiä ei käytetä kotilatauksessa. Se on tarkoitettu pidemmille matkoille, jolloin halutaan saada akkuihin nopeasti virtaa matkan jatkamiseksi. Yleensä akkujen 80 prosenttinen lataus saadaan noin puolessa tunnissa. 

Muista ainakin nämä asiat

Latauspaikkojen rakentaminen edellyttää kiinteistön omistajan päätöstä. Jos kiinteistön omistajia on useita, kustannusten oikeudenmukainen jakaminen on tärkeää.

Jos kaikki taloyhtiön autopaikat muunnetaan sähköautojen lataamiseen sopiviksi taloyhtiön varoin, tarvitaan suostumus kaikilta osakkailta.

Hanke voidaan toteuttaa myös vähemmistöosakkaiden kesken. Silloin maksajina ovat ne osakkaat, jotka haluavat latausmahdollisuuden. Yhtiön hallinnassa olevien paikkojen käyttämisestä tietyn osakasryhmän sähköautojen lataamiseen päätetään yhtiökokouksessa 2/3-enemmistöllä.

Helpoimmin pääsee alkuun rakentamalla latauspisteitä aluksi vain sen verran kuin niitä pystytään tekemään ilman muutoksia kiinteistön sähköjärjestelmään. Kun sähköverkossa riittää kapasiteettia voidaan toteuttamisesta päättää yhtiökokouksen yksinkertaisella enemmistöllä, jos osakkaiden maksuvelvollisuus ei muodostu kohtuuttomaksi.

Myös kapasiteetin lisäämisestä sähköverkon saneerauksen yhteydessä voidaan päättää yhtiökokouksen yksinkertaisella enemmistöllä, jos saneerausta ei tehdä pelkästään latauspisteiden rakentamisen vuoksi.

Lue täältä, miten latauspalveluihin erikoistuneet yritykset hoitaisivat latauksen taloyhtiön parkkipaikoilla.

Teksti: Ari J. Vesa
Kuvat: Scanstockphoto ja Ari J. Vesa

 

Tulosta

Osallistu keskusteluun

Kommentit

Uutiset

Sähköautot lataukseen kotipihalla

Sähköllä ladattavat autot tulevat lisääntymään lähivuosina merkittävästi. Tutkimusten mukaan yli 90 prosenttia latauksista tapahtuu kotona ja työpaikalla. Siksi latauspisteiden järjestäminen on tärkeää sekä taloyhtiöissä että työpaikoilla. Nyt on valmistelujen ja päätösten aika taloyhtiöissä. Lue lisää

Uutiset

Energian säästäminen taloyhtiöissä kiinnostaa enemmistöä

Suomalaisia taloyhtiön osakkaita kiinnostaa energian säästö omassa taloyhtiössään. Tutkimuksen mukaan osakkaista 64 prosenttia on valmis investoimaan taloyhtiön energian säästöön tähtääviin hankkeisiin kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Lue lisää

Pääkirjoitus

Valmistautuminen sähköautojen tuloon kannattaa

Kotipihat ja työpaikat ovat tärkeässä asemassa sähköautojen yleistymisessä, koska autojen lataaminen on käytännöllisintä kohteissa, joissa ne seisovat pitkään. Siksi talo- ja kiinteistöyhtiöiden pysäköintipaikkojen soveltuvuus latauspisteiden asentamiseen kannattaa selvittää viimeistään silloin, kun kohteessa tarvitaan seuraavan kerran sähkömiestä. Lue lisää

Energiatehokkuus

Energian säästäminen taloyhtiöissä kiinnostaa enemmistöä

Suomalaisia taloyhtiön osakkaita kiinnostaa energian säästö omassa taloyhtiössään. Tutkimuksen mukaan osakkaista 64 prosenttia on valmis investoimaan taloyhtiön energian säästöön tähtääviin hankkeisiin kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Lue lisää

Liikenne

EU:n liikennepaketti linjaa liikenteen tulevaisuudet päästöt: Sähköinen liikenne vahvistuu

Ajoneuvojen päästörajojen kiristäminen vauhdittaa sähköautojen, ladattavien hybridien ja perinteisten hybridiautojen yleistymistä. Lue lisää

Vertailut

Taikinaterapiaa parhaimmillaan

Leipominen on hauskaa ja edullista. Suuritöisin vaihe eli taikinan valmistus sujuu kätevästi yleiskoneella ja leipuri voi keskittyä itse leipomiseen. Se voi olla suorastaan terapeuttista. Lue lisää

Lämmitys

Liika lämpö ei ole terveellistä eikä taloudellista

Monessa suomalaisessa taloyhtiössä huoneilman lämpötila nousee talvisin liian korkeaksi. Sopiva lämpötila huoneilmalle on 21-22 °C. Lue lisää

Kodintekniikka

Virtajohto seinään ja lenkille: Ketterästi kuntoon kotona

Taidanpa lähteä töiden jälkeen pitkälle lenkille. Ei haittaa, jos sää on räntäinen. Virtajohto seinään ja juoksumatto käyntiin. Lue lisää

Laiteuutuudet

Tyhjiöblenderi – ilman hapettumista ja hävikkiä

Tyhjiöblenderi ei hukkaa ravintoaineita tai hapeta raaka-aineita. Optimaalisessa 80 kPa:n alipaineessa väri ja ravintoaineet säilytetään estämällä ainesosien ja ilman välinen kosketus. Tämä parantaa tuoreiden raaka-aineiden luonnollista makua ja saat herkullisen ja tasaisen kermamaisen koostumuksen. Vähemmän hapettumista eikä hävikkiä! Lue lisää

Blogi

Tänä vuonna emme

”Tänä vuonna me, aikuiset ihmiset, emme sitten osta toisillemme joululahjoja.” Lue lisää