Ecodesign-direktiivillä energiankulutus kuriin

Ecodesign-direktiivillä energiankulutus kuriin

06.03.2020

EU:n ekosuunnitteluasetus on tärkeä askel kasvihuonekaasujen ja energiankulutuksen vähentämisessä. Ekologisen suunnittelun vaatimukset ja energiamerkintä pienentävät energian kokonaiskulutusta merkittävästi niin Suomessa kuin Euroopassakin. Kannattaa katsoa, että kotiin asennettavat lämmityslaitteet ovat ecodesign-direktiivin mukaisia.

Ekosuunnittelulla tähdätään energiaa kuluttavien ja energiaan liittyvien tuotteiden ympäristövaikutusten vähentämiseen osana kestävän kehityksen tavoitteita. Ecodesignin puitteista säädetään EU-tasolla ecodesign-direktiivissä ja kansallisella tasolla ekosuunnittelulaissa ja -asetuksessa.

Jos tuote ei täytä sille asetettuja ecodesign-vaatimuksia, sitä ei saa tuoda markkinoille tai ottaa käyttöön Euroopan unionin alueella. Energiamerkintä informoi tuotteiden energiankulutuksesta ja sen puitteista säädetään EU:n tasolla energiamerkintäasetuksessa. Energiamerkintä täydentää ekosuunnitteludirektiiviä, sillä merkinnät kertovat markkinoilla olevien tuotteiden suhteellisen energiatehokkuuden.

Ekosuunnitteluasetus koskee niin valmistajia kuin urakoitsijoitakin – kaikkien toimijoiden mukaan saaminen on tärkeää. Ekosuunnitteluasetuksen vaikutus energian kokonaiskulutukseen on merkittävä, Euroopan komission arvion mukaan EU:n energiankulutus vähenee yhteensä 1 900 TWh vuonna 2020, eli Italian vuotuisen kokonaiskulutuksen verran.

Myös rakennusten energiankulutus on vähentynyt kasvaneiden eristysvaatimusten myötä. Led-valaistus on yleistynyt ja nyt ecodesign-direktiivin myötä sähkölämmityskin on otettu mukaan ympäristöön liittyvään lainsäädäntöön.

 

Ekosuunnittelua energiansäästö edellä

Rakennusten energiankulutus on vähentynyt kasvaneiden eristysvaatimusten myötä. Led-valaistus on yleistynyt ja nyt ecodesign-direktiivin myötä sähkölämmityskin on otettu mukaan ympäristöön liittyvään lainsäädäntöön.

Euroopan parlamentin ja neuvoston energiaan liittyvien tuotteiden suunnittelua koskeva direktiivi tunnetaan Suomessa ecodesign- tai ekosuunnitteludirektiivinä. Se koskee energiaa käyttäviä sähkölaitteita sekä paikallisia kotitalouksiin tarkoitettuja tilalämmittimiä, lattialämmitystä sekä niiden ohjauslaitteita.

Tuotteen tulee täyttää sille asetetut vaatimukset, jotta sitä voi myydä tai käyttää EU-alueella. Kuluttajille tarjottavien tuotteiden tulee olla energiatehokkaita ja pienentää ympäristövaikutuksia.

Tieto valmistajan vastuusta ei ole vielä tavoittanut kaikkia alalla toimijoita. Valmistajan vastuu voi siirtyä urakoitsijalle, jos käytetyt komponentit ovat ecodesignin vastaisia tai valmistajan ohjeistus vaatimukset täyttävän järjestelmän kokoamisesta jätetään huomioimatta.

Kootun kokonaisuuden on vastattava ekosuunnittelun vaatimuksiin. Myös korjauksen yhteydessä vaihdettavat vanhat tuotteet on päivitettävä nykyisen lainsäädännön mukaisiksi.

 

Sähkölämmitys on ekosuunniteltu vaihtoehto

Sähkölämmitys on kustannustehokas, vaivaton ja mukava vaihtoehto rakennettaessa tai remontoitaessa hyvin eristetty ja tiivis koti, jossa lisälämmöntarve on vähäistä. Sähkölämpö on mukana ecodesign-direktiivin mukaisessa, ympäristöön liittyvässä lainsäädännössä ja erinomainen vaihtoehto energiatehokkaaseen kotiin.

Hyvin eristetyssä ja tiiviissä kodissa tarvitaan vain vähän lisälämpöä ja uudella tekniikalla toteutettu sähkölämmitys on investointi- ja käyttökustannuksiltaan kilpailukykyinen vaihtoehto.

Ekosuunnitteluvaatimukset voi rakennettaessa täyttää helpoiten asentamalla valmiin tuotteen, jossa on kaikki tarvittavat toiminnot energiansäästön mahdollistamiseksi valmistajan määrittelemällä tavalla.

Uusi tekniikka, kuten lämmityksen viikkokalenteriohjaus, adaptiiviset lämmityksen ohjaustermostaatit ja perinteistä mallia monipuolisempi etäohjaus tuovat kymmenien prosenttien säästöt lämmitykseen.

 

Alkaa tuotteiden suunnittelusta

Ecodesign vaatimuksilla ympäristönäkökohdat ja elinkaariajattelu liitetään jo tuotteiden suunnitteluvaiheeseen.

– Meille on tärkeää tehdä ympäristön kannalta arvokkaita ja kestäviä ratkaisuja – ekosuunnittelu ja energiatehokkuus ovat suunnittelun perustana. Noudatamme lainsäädäntöä, meillä on hyväksytyt tuotteet ja otamme asian tosissaan, kertoo kestävän kehityksen arvoista lämmitystuotteista Enstolla vastaava Jukka Levänen.

Käyttämällä ecodesign-direktiivin mukaisesti suunniteltuja laitteita voi urakoitsija luottaa, että asiakkaan kohde on ecodesignin mukainen. Samalla tavalla taloa rakentavan kannattaa valvoa, että kotiin asennettavat lämmityslaitteet täyttävät nämä vaatimukset.

– Esimerkiksi viikkokalenteriohjaus mahdollistaa jopa 40 % säästöt lämmityskulutuksessa ja adaptiivinen lämmityksen ohjaus termostaatti optimoi lämmityksen aloittamisen olosuhteiden mukaan. Myös vanha lämpötilan pudotusominaisuus on nyt paljon monipuolisempi, kun etäohjaus tehdään lämpötilan muutosliittimestä, sanoo Levänen.

– Uusissa tuotteissa on ekosuunnittelutoimintojen lisäksi muitakin uusia ominaisuuksia ja monipuolisia asetuksia, kuten lyhytaikainen tehostus, pitkäaikainen lomajakson lämpötilanohjaus, energiankulutuksen helppo monitorointi ja mittaaminen säästämisen tukemiseksi ja laitteiden päivitys langattomasti sovelluksen avulla. Laitteet ja energiankulutus ovat helposti seurattavissa ja päivityksillä ne pysyvät myös tulevaisuudessa energiatehokkaina.

 


Adaptiiviset lämmityksen ohjaustermostaatit ovat yksi osatekijä toteutettaessa vaivaton ja energiatehokas sähkölämmitys.

 

Teksti: Ari J. Vesa


Kommentit

Myös nämä saattavat kiinnostaa sinua!

#kaukolämpö #lämmitys  

Kaukolämmön päästöt romahtivat

Kaukolämmön sähköistyminen ja muut investoinnit ovat romahduttaneet lämmöntuotannon päästöt ja polttamalla tuotetun lämpöenergian osuus on kääntynyt laskuun. Kaukolämmön puhdistuminen jatkuu, esimerkiksi kivihiilen käyttö putoaa nollaan par...

#kaukolämpö #lämpö  

Bioenergian kasvutarve vähenee kaukolämmön sähköistyessä

Keskustelu metsäperäisen biomassan käytöstä sähkön ja etenkin lämmöntuotannossa nostaa aina välillä päätään. On jopa epäilty metsäteollisuuden jalostettavaksi sopivan runkopuun palavan energialaitosten pesissä. Tässä ei ole kuitenkaan syytä...

#kaukolämpö #kotona #lämpö  

Onhan lämmönjakohuone kunnossa?

Lämmönjakohuone ja sen tekniikka ovat avainasemassa, jos lämmönkulutus halutaan pitää kurissa ja tasaisena. Oikein toimiva laitteisto ja hyvä automatiikka takaavat, ettei lämpöä mene hukkaan.