Sähköautojen mallikirjo lisääntyy ja myynti kasvaa

Sähköautojen mallikirjo lisääntyy ja myynti kasvaa

25.05.2021

Sähköautojen myynti on Suomessa vahvassa kasvussa, kun useimmat valmistajat ovat saaneet markkinoille omia mallejaan ja niitä pystytään myös toimittamaan asiakkaille. Huhtikuussa rekisteröidyistä autoista oli ladattavia jo 31 prosenttia.

Sähköautojen myynnin kasvu on näkyvissä pitkäaikaisena trendinä. Huhtikuussa ladattavat autot nostivat osuutensa myydyistä autoista jo 31 prosenttiin. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tammi-maaliskuussa sähköautojen markkinaosuus oli 29 prosenttia.

Teillämme liikkui maaliskuun lopussa jo noin 65 500 sähköautoa, joista täyssähköautoja runsaat 11 500. Jatkuva myyntiosuuden nousu kertoo pysyvästä muutoksesta autokaupan käyttövoimavalinnoissa ja myös siitä, että sähköautoja pystytään nyt toimittamaan asiakkaille.

Autovalmistajat ovat siirtäneet kehityspanoksensa sähköautoihin ja se on nähtävissä autokaupoissa. Autonostajien on yhä helpompi valita ladattava auto ja löytää valikoimistaan itselleen sopiva malli. Valikoimiin on tullut vähitellen myös pienempiä ja useamman hankintakriteerin täyttäviä malleja.

Sähköinen liikenne ry:n asiantuntijat uskovatkin, että talouden kasvun jatkuessa suotuisasti sähköautokantamme nousee jo lähes 100 000 sähköautoon vuoden loppuun mennessä.

Henkilöauto on monelle välttämätön ja vaikeasti korvattava liikkumismuoto. Myös tulevaisuudessa liikenne tukeutuu myös henkilöautoihin, varsinkin Suomen kaltaisissa harvaan asutuissa maissa. Sähkö on tässä kokonaisuudessa ratkaisu, jota ilman ilmastotavoitteet jäävät saavuttamatta liikenteessä, koska henkilöauto on tieliikenteen merkittävin päästölähde.

 


Sähköautoilu arkipäiväistyy ja latauspisteitä rakennetaan koko ajan lisää. Myös taloyhtiöissä ollaan herätty ja parkkipaikkojen latauspisteiden rakentaminen on taloyhtiöiden tärkeimpiä kehitysinvestointeja.

 

Sähköautoilu arkipäiväistyy

Sähköautoilu on selvästi myös arkipäiväistymässä, kun yhä useammat siirtyvät sähköajoon. Kuten kaikessa uudessa sähköautoilu kohtaa myös vastustusta, koska käsitys sähköautoilusta perustuu osittain puutteellisiin tai värittyneisiin tietoihin.

Sähköisen liikenteen merkitys kasvaa myös yrityksissä, joissa suunnitellaan kestävän kehityksen toimenpiteitä ja liikenneinvestointeja päästöttömään logistiikkaan sekä päästöttömiin työkoneisiin.

Jo nyt sähkölinja-autot ovat taajamien joukkoliikenteessä taloudellinen vaihtoehto ja sama kehitys on nähtävissä myös jakeluliikenteessä. Kehityspanostukset tuovat sähköiset linja- ja jakeluautot vaihtoehdoiksi myös pidemmille reiteille lähivuosien aikana.

Samalla lailla ilmailu sähköistyy. Näemme ensimmäisen sähkölentokoneen lyhyemmillä reiteillä muutaman vuoden sisällä.

 


Teillämme liikkuu pian jo 55 000 ladattavaa hybridiautoa. Myös täyssähköautojen määrä on vahvassa kasvussa ja määrä lähenee 12 000 kappaletta. 

 

Autovalmistajien sähköistymissuunnitelmia

Eri autovalmistajat ovat julkistaneet omia sähköistymisstrategioitaan. Kaikissa niissä näkyy yhteinen päämäärä, joka johtaa lopulta uusien polttomoottoriautojen myynnin loppumiseen.

VW kertoo myyvänsä tänä vuonna jo yli miljoona täyssähköautoa. Pitkään hybrideillä pärjännyt Toyota kertoo saavansa ensi vuonna ensimmäiset täyssähköautot tuotantoon ja Nissan kertoo myyvänsä ensi vuonna yli miljoona sähköautoa. Daimler on kertonut koko Mercedes-Benz malliston sähköistyvän vuoteen 2022 mennessä.

BMW puolestaan lupaa 25 täyssähköautomallia vuoteen 2023 mennessä ja Fordin Kölnin autotehdas, joka on yksi Euroopan suurimpia, muutetaan valmistamaan pelkästään sähköautoja 2023 mennessä. Tässä vain muutaman valmistajan esimerkkejä siitä, että ne ovat siirtymässä kokonaan kohti sähköistä liikennettä.

 


Latauspisteet kiinnostavat taloyhtiöissä

Latauspisteiden määrän tarve kasvaa sähköautokannan kasvun myötä. Tämäkään ei tuota ongelmia, koska julkisia latauspisteitä rakentavat yritykset lisäävät niitä jatkuvasti ja myös taloyhtiöissä on alettu ymmärtää latauspisteiden merkitys esimerkiksi taloyhtiön asuntojen arvolle ja panostaa niiden rakentamiseen.

Kiinteistöliiton viime vuoden loppupuolella julkistama korjausrakentamisbarometrin ennuste seuraavien viiden vuoden korjaus- ja ylläpitotarpeesta antaa hyvän kuvan kehityksestä. Barometrin korjaustarvelistalla latauspisteiden rakentaminen nousi tärkeimmäksi kohteeksi sekä kerros- että rivitaloissa.

Omassa talossa asuville oman latauspisteen saaminen ei tuota ongelmia, vaan jokainen saa helposti oman pisteensä. Työpaikkalatauksenkin saatavuus paranee yritysten työsuhdeautoihin liittyvän latausrakentamisen myötä.

 

 

Perustana toimiva sähköverkko

Suomalaisten verkkopalveluyhtiöiden panostukset toimivaan ja varmaan jakeluverkostoon tukevat myös sähköisen liikenteen kasvua. Sähkönjakelu on merkittävässä roolissa puhtaammassa tulevaisuudessa, puhutaan sitten liikenteestä tai muista investoinneista puhtaampaan energiaan. Älykäs ja vahva jakeluverkostomme ja alan osaaminen ovat vahvuus tulevassa kehityksessä.

Koko energia-ala on Suomessa sitoutunut puhtaampaan tulevaisuuteen. Sähköntuotannossa on investoitu hiilineutraaliuteen ja sähköntuotannon päästöt ovat laskeneet viimeisen kymmenen vuoden aikana 78 prosenttia ja viime vuonna edellisvuoteen verrattuna 24 prosenttia.

Vuonna 2020 oli Suomen sähköntuotannosta hiilineutraalia jo 85 prosenttia. Suomi oli sähkössä viime vuonna aiempaa omavaraisempi. Tuonti Venäjältä väheni 63 prosenttia (-4,8 TWh), kun tuonti samalla kasvoi Pohjoismaista 17 prosenttia eli 2,7 TWh.

 


 

Sähköautojen akkukierrätys tehostuu Suomessa

Sähköautojen akkujen kierrätys parantaa sähköisen liikenteen ympäristöystävällisyyttä. Suomalainen Fortum on yksi keskeinen sähköauton akkujen kierrättäjä Euroopassa. Nyt yhtiö on saanut kuljetusluvan, joka mahdollistaa litiumioniakkujen tuonnin Ruotsista ja Norjasta Suomeen.

Suomalaisyritys tarjoaa kierrätyspalvelua käytöstä poistetuille ja vahingoittuneille litiumioniakuille. Tällaiset käytöstä poistetut akut luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja niiden käsittely vaatii erityistä asiantuntemusta. Asiallisesti käsiteltyinä akut eivät aiheuta riskejä ihmisille tai ympäristölle.

Kierrätettävät akut käsitellään Ikaalisissa, missä ne puretaan ja käsitellään mekaanisesti. Mekaanisen käsittelyn jälkeen akkujen kierrätys jatkuu Harjavallassa, hydrometallurgisessa prosessissa. Kierrätyksessä talteen saatavat arvokkaat metallit helpottavat autoteollisuuden raaka-ainevajetta ja tehostavat liikenteen sähköistymistä.

Mekaanisen ja hydrometallurgisen kierrätysteknologian yhdistäminen mahdollistaa sähköauton akkujen valmistuksessa tarvittavien metallien talteenoton kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Vähähiilinen kierrätysteknologia tekee kierrätyksestä vastuullista ja kestävää. Kierrätyskapasiteetti on Suomessa noin 3 000 tonnia vuodessa, mikä vastaa noin 10 000 sähköautonakkua vuodessa. Kapasiteettia tullaan kasvattamaan kysynnän lisääntyessä.

Kierrätyksellä pystytään vähentämään merkittävästi sähköautoilun ympäristövaikutuksia, kun sähköautojen valmistajille tarjotaan mahdollisuus lisätä tuotantoa kierrätysraaka-ainetta hyödyntäen. Samalla sähköautoilusta tulee entistä vastuullisempaa.

Nykyisellä menetelmällä pystytään kierrättämään jo 80 prosenttia akun materiaaleista. Jopa 95 prosenttia akun musta massan sisältämistä arvokkaista metalleista saadaan talteen kierrätyksessä.

 

Teksti: Ari J. Vesa
Kuvat: Ari J. Vesa
Piirroskuvat: Scanstockphoto

 

 


Kommentit

Myös nämä saattavat kiinnostaa sinua!

#sähköauto #sähköinen liikenne  

Sähköautojen latauspisteet lisääntyvät

Sähköautojen teho- ja suurteholatauskentät ovat lisääntyneet vauhdilla. Ne ovat ylittäneet selvästi vähenevän tankkausverkoston määrän. Kun mukaan lasketaan peruslatauspisteet, kokonaismäärä yli kaksinkertaistuu ja vuoden loppuun mennessä o...

#turvallisuus #vapaalla  

Osa sähköisistä kulkuvälineistä vakuutettava

Liikennevakuutuslain muutos tuo kesäkuun alussa tuhansia sähköisiä liikkumisvälineitä vakuuttamisvelvollisuuden piiriin. Jokaisen on itse tarkastettava, onko oma kulkupeli jatkossa vakuutettava. Valtaosa sähköpyöristä kuitenkin säilyy vakuu...

#sähköinen liikenne #vapaalla #ympäristö  

Junalla Eurooppaan

Junamatkailu on luonteva ja ympäristöystävällinen tapa liikkua Euroopassa. Sunna Kokkonen matkustaa säännöllisesti maata pitkin Lapista Keski-Eurooppaan ja takaisin.  

Katso myös nämä aihepiirit!

#sähköauto #sähköinen liikenne #turvallisuus #vapaalla #moottorilämmitys #laiteuutuudet #sähköpyörä #tulevaisuus #energiavinkki #ympäristö #sähköpotkulauta #hyvinvointi #sähkölentokone #viihde-elektroniikka #energiansäästö #energiatehokkuus #kotona #ilmastonmuutos #aurinkopaneeli