Päästötön sähkö ratkaisu ilmastohaasteeseen

Päästötön sähkö ratkaisu ilmastohaasteeseen

27.05.2020

Älykäs energiajärjestelmä tarjoaa paljon ratkaisuja teollisuuden, liikenteen, lämmityksen ja maatalouden päästöjen vähentämiseksi. Sähkö on avain päästövähennyksiin ja sen käyttö tulee lisääntymään. Siksi on myös tärkeää, että sähkönjakelun varmuutta parannetaan edelleen.

Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimat toimialojen vähähiilisyystiekartat perustuvat sähkön käytön lisäämiseen.

Kesäkuussa julkistettavat teollisuuden toimialojen vähähiilisyystiekartat perustuvat sähköistymiseen, jota voidaan vauhdittaa ilmastomyönteisillä elvytystoimilla suhdannekäänteen taittamiseksi. Teollisuuden, liikenteen ja lämmityksen päästöjen vähentäminen edellyttää erilaisten energialähteiden korvaamista puhtaasti tuotetulla sähköllä ja biopolttoaineilla.

 

Sähkön käyttö tulee lisääntymään reippaasti

– Kesäkuussa julkistettavat eri toimialojen tiekartat tulevat osoittamaan, että sähkön käyttö tulee lisääntymään reippaasti. Energia-alalla on valmius tuottaa lisää vähäpäästöistä sähköä, kun kysyntä nousee ja investointiedellytykset ovat kunnossa, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

– Haasteena on sähkön tuotannon ja kulutuksen kasvun yhteensovittaminen 2030-40-luvulla.

 

Sähkön tuotanto jo nyt vähäpäästöistä

Sähköntuotanto on vähäpäästöistä jo nyt ja sen päästöt vähenevät edelleen kovaa vauhtia. Viime vuonna päästöt laskivat 23 prosenttia. Tämän vuoden tammi-maaliskuun päästöt olivat 35 prosenttia matalammat kuin viime vuonna vastaavana aikana. Väheneminen perustuu sähköntuottajien tekemiin investointeihin, jotka ovat nostaneet päästötöntä tuotantoa.

– Nyt tehtävä tiekarttatyö on tärkeä avaus hahmotellessa tulevaisuuden energiajärjestelmää, koska investointeja ei voi perustaa arvailuihin, Leskelä toteaa.

– Se pitää kuitenkin muistaa, että tiekartat eivät valmistuttuaankaan ole sitovia toimintasuunnitelmia tai varmoja ennusteita. Sähköistyminen ei ole hetkessä tapahtuva murros ja sen toteutuminen vaatii teollisuudelta uusien teknologioiden käyttöönottoa.

– Mietimme nyt, miten energia-ala voi vastata laajaan sähkön tarpeen kasvamiseen, jos teollisuus ja liikenne sähköistyvät. Mietimme myös, miten toimii tulevaisuuden energiajärjestelmä, jossa eri sektorit ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa.

 

Tiekarttatyö ajoittui sattumalta koronakriisin aikaan

– Talous tarvitsee elvytystä ja on tärkeää pitää huolta siitä, että elvytys tukee ilmastotavoitteita, Leskelä toteaa.

– Koronakriisin tuottama taloustilanne ei tarkoita, että ilmastotavoitteista pitää tinkiä, vaan päinvastoin. On tärkeää, että ilmastoinvestoinnit jatkuvat ja markkinat toimivat.

Tulevaisuuden energiajärjestelmä on kokonaisuus, joka tarjoaa sähkön lisäksi myös ratkaisuja lämmityksen ja muun energiankäytön päästöjen vähentämiseen. Uuden energiajärjestelmän mahdollistaja ja edellytys on toimivat ja luotettavat energiaverkot, joita käytetään energian varastointiin, siirtämiseen ja muuntamiseen.

– Älykäs ja integroitunut energiajärjestelmä tulee tarjoamaan paljon ratkaisuja niin teollisuuden, liikenteen, lämmityksen kuin maataloudenkin päästöjen vähentämiseksi. Hiilineutraalin Suomen saavuttaminen edellyttää kaikkien sektoreiden yhteistyötä, Leskelä summaa.

 

Sähkön toimitusvarmuus on aina vain tärkeämpää

Sähkön toimitusvarmuus on koronakriisin aikana jopa poikkeuksellisen hyvä ja verkkoyhtiöiden investoinnit jatkuvat normaaliin tapaan. Sähkönjakelun varmuus vain korostuu tulevaisuudessa, kun sähkön merkitys energiajärjestelmässä korostuu.

Sähkön toimitusvarmuus on ollut hyvällä tasolla myös epidemian aikana. Katkoja aiheuttavat erityisesti tykkylumi eli puihin pakkautuva ja niitä linjoille taivuttava tai kaatava paino sekä myrskytuulet. Kumpiakaan ei ole karanteeniaikoina ollut.

– Kansalaisten ei tarvitse olla huolissaan sähkön saannista myöskään poikkeusoloissa, toteaa Leskelä.

– Verkkopalveluyhtiöiden kuluneen kymmenen vuoden aikana tekemät investoinnit ovat vähentäneet katkoja ja korjaustyöt tehdään tehokkaasti myös epidemian aikana.  

Sähköverkkoyhtiöt investoivat lähes miljardin vuodessa ikääntyneiden verkkojen uudistamiseen ja kehittämiseen. Jakeluyhtiöt ovat verkonrakennuksen ja -huollon ansiosta merkittävä työllistäjä maan kaikissa osissa. Investoinnit jatkuvat keskeytyksettä myös koronakriisin aikana.  

 

Teksti: Ari J. Vesa

 


Kommentit

Myös nämä saattavat kiinnostaa sinua!

#energiapolitiikka  

Energia-ala tarvitsee vakaan toimintaympäristön

Viime aikoina on törmätty erilaisiin tuentarpeisiin monilla toimialoilla. Vuosittain noin 2,5 miljardin investoinnit puhtaaseen tuotantoon ja energian jakeluun tekevä energia-ala kaipaa vakaata toimintaympäristöä, ei tukia. Energia-alan inv...

#hiilijalanjälki  

Kolme neljästä pientaloasukkaasta maksaisi enemmän ympäristöystävällisestä kodista

Jopa 75 prosenttia suomalaisista pientaloasukkaista olisi valmis maksamaan nykyistä enemmän kestävää kehitystä edistävästä kodista. Yli puolet toivoo, että pientalojen hiilijalanjäljen ilmoittamisesta tulisi lakisääteistä tai että hiilijala...

#energiatehokkuus #energiavinkki  

Energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys ovat yhteispeliä

Euroopan komission strategia energiajärjestelmien yhdentämiseksi avaa mahdollisuuden tuoda ilmastotyö osaksi myös yksittäisten ihmisten arkea. Yhteistyö ja olemassa olevien energiaverkkojen hyödyntäminen mahdollistavat kuluttajille laajan v...

Katso myös nämä aihepiirit!

#energiavinkki #ilmastonmuutos #verkkopalvelu #vapaalla #osaaminen #puutarha #työ #kolumni #energiatehokkuus #kesämökki #sähkö #resepti #sähköhammasharja #viihde-elektroniikka #turvallisuus #kaukolämpö #energiapolitiikka #laiteuutuudet #testi #tulevaisuus #hiilijalanjälki